Truly
Latex
086-554-3517

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกนำเสนอที่นอนยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง


TRULYLATEX MATTRESS มีผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A หลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการ มีให้เลือกถึง 3 ระดับความนุ่ม Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 3 ระดับ คือ 10 เซ็นติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซ็นติเมตร (6 นิ้ว) และ 20 เซ็นติเมตร (8 นิ้ว) เพื่อมอบความสุขและความสบายในการนอนหลับอย่างแท้จริงให้แก่ท่าน

ทุกผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A รับประกันคุณภาพ 10 ปี


เว็บไซต์ TRULYLATEX.com ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สะดวกยิ่งขึ้นในการสื่อสารกับ TRULYLATEX MATTRESS ผ่าน App. Line เพียงแตะหรือคลิกที่สัญลักษณ์นี้ เพื่อเพิ่ม TRULYLATEX MATTRESS เข้าสู่ App. Line ของท่าน แล้วสามารถสอบถามข้อมูล สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เสนอแนะ/ติชม และอื่น ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก หรือสามารถค้นหาจาก Line ID โดยใช้ชื่อ TRULYLATEX

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

เติมเต็มความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ

TRULYLATEX MATTRESS ตระหนักดีถึงความต้องการของผู้ซื้อ ที่มีความประสงค์จะสัมผัสและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเติมเต็มความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นอนซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A จะมีราคาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ขณะเดียวกัน ก็คุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่จะได้รับจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ในระยะยาว


ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงมีความยินดีที่จะให้การต้อนรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ทุกท่าน พร้อมทั้งยินดีบริการตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย และให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ

ขั้นตอนและวิธีการเพื่อการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

การนัดหมายเพื่อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

เพื่อความสะดวกของทุกท่าน และไม่เป็นการเสียเวลาในการรอคอยในกรณีที่มีผู้ให้ความสนใจทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก TRULYLATEX MATTRESS จึงกำหนดขั้นตอนและวิธีการเพื่อการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดปัญหาในเรื่องของเวลาให้แก่ท่าน โดยมีลำดับขั้นตอนง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนดังนี้

• ทำการนัดหมายเพื่อกำหนดวันและเวลาในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ตามวิธีการที่สะดวกสำหรับท่านดังต่อไปนี้

- ทำการนัดหมายผ่านแบบฟอร์มนัดหมายฯ ของ TRULYLATEX MATTRESS โดย คลิกที่นี่
- ทำการนัดหมายผ่านอีเมล์ trulylatex@gmail.com
- ทำการนัดหมายผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2403-3573
- ทำการนัดหมายผ่าน Line Application ด้วย Smart phone (Line ID: TRULYLATEX)

• TRULYLATEX MATTRESS จะดำเนินการเพื่อยืนยันการนัดหมายฯ ให้แก่ท่าน ด้วยวิธีการที่สะดวกตามความประสงค์ของท่าน ภายในระยะเวลาอันสั้น

• กรุณารับชมแผนที่ตั้งและข้อมูลสำหรับการติดต่อด้านล่าง หรือที่เมนู Contact Us

ช่วงเวลาสำหรับการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีให้บริการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทุกวัน โดยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามกำหนดวันที่นัดหมายได้ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9:30-19:00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 10:30-17:00 น.

สถานที่สำหรับการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

จากการที่ TRULYLATEX MATTRESS มีเป้าประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อ ได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่า กับผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ที่เปี่ยมประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยราคาที่ประหยัดที่สุด

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกใช้วิธีการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการจัดจำหน่ายในรูปแบบของเวบไซต์ ควบคู่ไปกับการประกาศจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์สาธารณะต่าง ๆ โดยไม่มีการใช้สถานที่ในการจัดแสดงสินค้าเพื่อการจำหน่าย รวมถึงไม่มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางด้านการตลาดและการบริหารจัดการ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าท้องตลาด โดยมิได้ลดต้นทุนด้านการผลิต และมิได้ลดคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม TRULYLATEX MATTRESS ตระหนักดีถึงความต้องการของผู้ซื้อ ที่มีความประสงค์จะสัมผัสและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเติมเต็มความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นอนซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A จะมีราคาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ขณะเดียวกัน ก็คุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่จะได้รับจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ในระยะยาว

ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงมีความยินดีที่จะให้การต้อนรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ทุกท่าน พร้อมทั้งยินดีบริการตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย และให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ พร้อมสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดได้ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ ตามที่อยู่/สถานที่ตั้งดังต่อไปนี้

TRULYLATEX MATTRESS
เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดาไลท์ พระราม 5
ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2403-3573
โทรสาร : 0-2403-3573
อีเมล์ : trulylatex@gmail.com
เวบไซต์ : http://www.trulylatex.com
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/trulylatex
สะดวกยิ่งขึ้นในการสื่อสารกับ TRULYLATEX MATTRESS ผ่าน App. Line เพียงแตะหรือคลิกที่สัญลักษณ์นี้ เพื่อเพิ่ม TRULYLATEX MATTRESS เข้าสู่ App. Line ของท่าน แล้วสามารถสอบถามข้อมูล สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เสนอแนะ/ติชม และอื่น ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก หรือสามารถค้นหาจาก Line ID โดยใช้ชื่อ TRULYLATEX

แผนที่ตั้ง


กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อรับชมแผนที่ขนาดใหญ่