Truly
Latex
086-554-3517

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกนำเสนอที่นอนยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง


TRULYLATEX MATTRESS มีผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A หลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการ มีให้เลือกถึง 3 ระดับความนุ่ม Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 3 ระดับ คือ 10 เซ็นติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซ็นติเมตร (6 นิ้ว) และ 20 เซ็นติเมตร (8 นิ้ว) เพื่อมอบความสุขและความสบายในการนอนหลับอย่างแท้จริงให้แก่ท่าน

ทุกผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A รับประกันคุณภาพ 10 ปี


เว็บไซต์ TRULYLATEX.com ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สะดวกยิ่งขึ้นในการสื่อสารกับ TRULYLATEX MATTRESS ผ่าน App. Line เพียงแตะหรือคลิกที่สัญลักษณ์นี้ เพื่อเพิ่ม TRULYLATEX MATTRESS เข้าสู่ App. Line ของท่าน แล้วสามารถสอบถามข้อมูล สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เสนอแนะ/ติชม และอื่น ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก หรือสามารถค้นหาจาก Line ID โดยใช้ชื่อ TRULYLATEX

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

สะดวกและประหยัด ด้วยวิธีการง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว

ในโลกยุคปัจจุบัน ที่ระบบข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกง่ายดายมากขึ้น จึงเกิดช่องทางใหม่ ๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและการทำธุรกรรมอีกมากมาย อินเตอร์เน็ต ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารและการทำธุรกรรมต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น


TRULYLATEX MATTRESS เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้รับ จากการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ ให้สามารถทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น

แบบฟอร์มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS

1) ข้อมูลสำหรับการติดต่อสื่อสารเพื่อยืนยันการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ TRULYLATEX MATTRESS สามารถดำเนินงานรองรับความประสงค์ของท่านได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ จึงขอความกรุณาท่านทำการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการติดต่อสื่อสาร การยืนยันการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ การจัดส่ง หรือเพื่อการดำเนินงานอื่น ๆ ตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลสำคัญในแบบฟอร์มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ท่านไม่สามารถละเว้นได้ (จำเป็นต้องกรอกข้อมูล) จะมีเครื่องหมาย * กำกับไว้

*ชื่อและนามสกุล : 
*อีเมล์ : 
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งผลิตภัณฑ์ : 
ที่บ้าน
สำนักงาน
*ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 

*โทรศัพท์ : 
โทรสาร : 

2) ผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะสั่งซื้อ

กรุณาเลือกระบุประเภทและรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ท่านประสงค์จะสั่งซื้อโดยละเอียด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความสมบูรณ์ในการผลิตและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลสำคัญในแบบฟอร์มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ท่านไม่สามารถละเว้นได้ (จำเป็นต้องกรอกข้อมูล) จะมีเครื่องหมาย * กำกับไว้

2.1) ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา

 
*ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา : 
*ที่นอนยางพารารุ่น : 
*คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ : 
แบบโมโนโซนมาตรฐาน (Mono Zone)
แบบ 7 โซนพิเศษ (Se7en Zone)
แบบมัลติเลเยอร์ (MultiLayer)
แบบมัลติเดนซิตี้ (MultiDensity) [PROMOTION]
*ระดับความนุ่ม : 
Medium (มีค่าความหนาแน่น (Density) ระหว่าง 80-85 Kg/cm3)
Firm (มีค่าความหนาแน่น (Density) ระหว่าง 90-95 Kg/cm3)
ExtraFirm (มีค่าความหนาแน่น (Density) ระหว่าง 100-105 Kg/cm3)
*จำนวน : 
หลัง
 

2.2) ผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพารา และชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กอ่อน

 
*ท็อปเปอร์ยางพารา : 
*ท็อปเปอร์ยางพารารุ่น : 
*คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ : 
แบบโมโนโซนมาตรฐาน (Mono Zone)
แบบ 7 โซนพิเศษ (Se7en Zone)
แบบมัลติเลเยอร์ (MultiLayer)
*ระดับความนุ่ม : 
Medium (มีค่าความหนาแน่น (Density) ระหว่าง 80-85 Kg/cm3)
Firm (มีค่าความหนาแน่น (Density) ระหว่าง 90-95 Kg/cm3)
ExtraFirm (มีค่าความหนาแน่น (Density) ระหว่าง 100-105 Kg/cm3)
*จำนวน : 
หลัง
 

2.3) ผ้าหุ้ม (Inner Covers & Outer Covers) สำหรับที่นอนและท็อปเปอร์

 
*ผ้าหุ้มด้านใน (Inner) : 
*ขนาดความหนา : 
*จำนวน : 
ผืน
 
*ผ้าหุ้มด้านนอก (Outer) : 
*ขนาดความหนา : 
*จำนวน : 
ผืน
 

2.4) หมอนและหมอนข้างยางพารา

 
หมอน/หมอนข้างยางพารา : 
*จำนวน : 
ใบ
 

ข้อมูล/ความประสงค์เพิ่มเติม

 
ความประสงค์เพิ่มเติม : 

*รับผลิตภัณฑ์ได้ในระหว่าง : 
วันจันทร์-วันศุกร์
วันเสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ:

เมื่อท่านเลือกคลิกที่ปุ่ม "สั่งซื้อผลิตภัณฑ์" ในแบบฟอร์มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS เพื่อทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว TRULYLATEX MATTRESS จะถือว่าท่าน ได้ทำความเข้าใจและยอมรับ เงื่อนไขการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS แล้ว