Truly
Latex
086-554-3517

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A หลากหลายค่าความหนาแน่น ด้วยความสด ใหม่ จากสายการผลิตทุกวัน เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง


ด้วยความใส่ใจและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัจจัยทางกายภาพ รวมถึงความพึงพอใจที่แตกต่างกันของมนุษย์เรา ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS จึงมีให้เลือกถึง 3 ระดับความหนาแน่น (Medium, Firm และ ExtraFirm) พร้อมความหนาอีกถึง 4 ระดับ คือ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว), 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) และ 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) เพื่อมอบความสุขและความสบายในการนอนหลับที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงให้แก่ท่าน ด้วยสัมผัสเฉพาะแบบ Latex feel ซึ่งสามารถพบได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A เท่านั้น


และด้วยนโยบายคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตสด ใหม่ จากสายการผลิตสำหรับท่านโดยเฉพาะ มิใช่ผลิตภัณฑ์จากคลังจัดเก็บสินค้า โดยผลิตภัณฑ์จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพทุกชิ้นงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยความใส่ใจ และด้วยความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจรวมถึงจริยธรรมทางการค้า ผู้บริโภคจึงให้ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์คุณภาพของ TRULYLATEX MATTRESS มาโดยตลอด เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี

ทุกผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A รับประกันคุณภาพ 10 ปี


เว็บไซต์ TRULYLATEX.com ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สะดวกยิ่งขึ้นในการสื่อสารกับ TRULYLATEX MATTRESS ผ่าน App. Line เพียงแตะหรือคลิกที่สัญลักษณ์นี้ เพื่อเพิ่ม TRULYLATEX MATTRESS เข้าสู่ App. Line ของท่าน แล้วสามารถสอบถามข้อมูล สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เสนอแนะ/ติชม และอื่น ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก หรือสามารถค้นหาจาก Line ID โดยใช้ชื่อ TRULYLATEX

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด

Privacy Policy

ข้อปฏิบัติและความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเวบไซต์

TRULYLATEX MATTRESS ขอแสดงความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมายังท่าน ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS และได้กรุณาให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมข้อมูลและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในเวบไซต์ TRULYLATEX.com


เพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง เกี่ยวกับข้อปฏิบัติและลิขสิทธิ์ของเวบไซต์ TRULYLATEX MATTRESS จึงใคร่ขอเรียนชี้แจงถึงข้อปฏิบัติและความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเวบไซต์ ซึ่งเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดดังต่อไปนี้

การเข้าถึงข้อมูล การใช้งาน และลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงไว้ภายในเวบไซต์แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ก็ตาม ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลการใช้งานและการติดต่อ รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซด์นั้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นลิขสิทธิ์ของ TRULYLATEX MATTRESS

การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของเวบไซต์

จากการที่ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งแสดงไว้ภายในเวบไซต์แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ก็ตาม ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลการใช้งานและการติดต่อ รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซด์นั้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ซึ่งเป็นงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น หากบุคคลหรือนิติบุคคลใด กระทำการลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก TRULYLATEX MATTRESS บุคคลผู้นั้นหรือนิติบุคคลนั้น จะต้องถูกดำเนินคดีและได้รับการดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดตามที่ได้บัญญัติไว้โดยทันที