Truly
Latex
086-554-3517

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกนำเสนอที่นอนยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง


TRULYLATEX MATTRESS มีผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A หลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการ มีให้เลือกถึง 3 ระดับความนุ่ม Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 3 ระดับ คือ 10 เซ็นติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซ็นติเมตร (6 นิ้ว) และ 20 เซ็นติเมตร (8 นิ้ว) เพื่อมอบความสุขและความสบายในการนอนหลับอย่างแท้จริงให้แก่ท่าน

ทุกผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A รับประกันคุณภาพ 10 ปี


เว็บไซต์ TRULYLATEX.com ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สะดวกยิ่งขึ้นในการสื่อสารกับ TRULYLATEX MATTRESS ผ่าน App. Line เพียงแตะหรือคลิกที่สัญลักษณ์นี้ เพื่อเพิ่ม TRULYLATEX MATTRESS เข้าสู่ App. Line ของท่าน แล้วสามารถสอบถามข้อมูล สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เสนอแนะ/ติชม และอื่น ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก หรือสามารถค้นหาจาก Line ID โดยใช้ชื่อ TRULYLATEX

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด

Frequently Asked Questions

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารามีมากขึ้นในท้องตลาด เนื่องจากผู้บริโภคต่างหันมาใส่ใจในสุขภาพ ความปลอดภัย และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกันมากขึ้น ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์จากยางพาราก็มีความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งบางครั้งอาจเกิดเป็นความสับสนและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสำหรับผู้บริโภค ในการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ


TRULYLATEX MATTRESS ตระหนักดีถึงความต้องการ ในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของผู้ซื้อ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์อันเหมาะสมตามความต้องการ จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลคำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อยครั้งจากผู้ซื้อ เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ยางพาราคุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS ให้แก่ผู้ซื้ออีกทางหนึ่ง

เกี่ยวกับ TRULYLATEX MATTRESS

เกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์

ด้วยแนวคิดและความเชื่อมั่นว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกนำเสนอที่นอนยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เพื่อมอบความสุข ความสบาย รวมถึงโอกาสในการกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริโภค โดยทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS ล้วนผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ผ่านกรรมวิธีการผลิตตามขั้นตอนของดันลอป (Dunlop Process) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A แบบดั้งเดิม โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เรียกว่า Latex foam (ฟองยางพารา) และกรรมวิธีการผลิตแบบดันลอปนี้ จะใช้ในการผลิตที่นอนฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เท่านั้น

TRULYLATEX MATTRESS จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิด Latex foam (ฟองยางพารา) เพียงชนิดเดียว โดยเปิดให้บริการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปลายปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ด้วยนโยบายคุณภาพและบริการที่ดี รวมถึงจริยธรรมและความซื่อตรงต่อผู้บริโภคตลอดมา จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการอันเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

เกี่ยวกับบริการ

TRULYLATEX MATTRESS มีนโยบายสำคัญในด้านบริการ ควบคู่ไปกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบาย และความพึงพอใจ และความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ ด้วยความจริงใจอย่างซื่อตรง ทั้งในการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง และชัดเจน เป็นประโยชน์สำหรับประกอบการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ซื้อ ในทุกช่องทางที่สามารถสื่อสารกับผู้ซื้อได้ อาทิ ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ ทาง Line และทาง Facebook รวมถึงในระหว่างการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ TRULYLATEX MATTRESS ยังให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้รับฟรีทั่วประเทศ พร้อมด้วยการรับประกันคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ยางพารายาวนานถึง 10 ปี

Frequently Asked Questions (คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย)

TRULYLATEX MATTRESS ตระหนักดีถึงความต้องการ ในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของผู้ซื้อ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์อันเหมาะสมตามความต้องการ จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลคำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อยครั้งจากผู้ซื้อ เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ยางพาราคุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS ให้แก่ผู้ซื้ออีกทางหนึ่ง

- ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราดีอย่างไร

- ที่นอนและท็อปเปอร์ที่เรียกว่า "ยางพารา" มีกี่ประเภท

- ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS เป็นยางพาราประเภทใด

- เหตุใดจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่นอนหรือท็อปเปอร์ยางพารา

- ทำไมจึงต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS

- ที่นอนยางพารามีข้อด้อยหรือไม่อย่างไร

- ที่นอนยางพาราผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุใด และมีกระบวนการผลิตอย่างไร

- ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์อื่น ๆ อย่างไร

- Density ของที่นอนยางพาราคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

- จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้นอนได้อย่างไร

- จะเลือกผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพาราที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้นอนได้อย่างไร

- ที่นอนและท็อปเปอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากยางพารา มีอายุการใช้งานเท่าใด

- ที่นอนยางพาราแท้ ต้องมีราคาสูงมาก ๆ และต้องมีความหนามาก ๆ เท่านั้นจริงหรือไม่

- ที่นอนยางพารามีน้ำหนักมาก ทำให้ดูแลรักษาหรือเคลื่อนย้ายได้ยากจริงหรือไม่

- ระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา จำเป็นต้องพลิกกลับด้านหรือไม่