Truly
Latex
086-554-3517

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกนำเสนอที่นอนยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง


TRULYLATEX MATTRESS มีผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A หลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการ มีให้เลือกถึง 3 ระดับความนุ่ม Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 3 ระดับ คือ 10 เซ็นติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซ็นติเมตร (6 นิ้ว) และ 20 เซ็นติเมตร (8 นิ้ว) เพื่อมอบความสุขและความสบายในการนอนหลับอย่างแท้จริงให้แก่ท่าน

ทุกผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A รับประกันคุณภาพ 10 ปี


เว็บไซต์ TRULYLATEX.com ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สะดวกยิ่งขึ้นในการสื่อสารกับ TRULYLATEX MATTRESS ผ่าน App. Line เพียงแตะหรือคลิกที่สัญลักษณ์นี้ เพื่อเพิ่ม TRULYLATEX MATTRESS เข้าสู่ App. Line ของท่าน แล้วสามารถสอบถามข้อมูล สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เสนอแนะ/ติชม และอื่น ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก หรือสามารถค้นหาจาก Line ID โดยใช้ชื่อ TRULYLATEX

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด

การรับประกันและเงื่อนไข

ที่นอนยางพาราแท้ 100% Premium เกรด A รับประกันคุณภาพ 10 ปี

ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS มีความยืดหยุ่นและทนทานที่สุด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันซึ่งผลิตจากวัสดุชนิดอื่น สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน โดยไม่เกิดการทรุดตัว


และเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ได้รับการรับรองคุณภาพโดยสถาบันชั้นนำในยุโรป (ECO-UMWELT และ LGA) TRULYLATEX MATTRESS จึงสามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานถึง 10 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ที่ TRULYLATEX MATTRESS ให้การรับประกัน

จากคุณสมบัติพิเศษของที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ที่มีความยืดหยุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้มีการรองรับทุกสรีระของร่างกาย และช่วยโอบอุ้มพยุงส่วนหลังของคนเราได้อย่างเหมาะสมที่สุด ตลอดทุกการเคลื่อนไหวในเวลานอนหลับ ปราศจากระบบสปริงและการเสริมโครงสร้างใด ๆ ภายใน จึงไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน แม้ในยามพลิกตัวหรือขณะเปลี่ยนท่าทางในการนอน

ด้วยความยืดหยุ่นและทนทานที่สุดของที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันซึ่งผลิตจากวัสดุชนิดอื่น ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS จึงสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน โดยไม่เกิดการทรุดตัว

และด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A ได้รับการรับรองคุณภาพโดยสถาบันชั้นนำในยุโรป (ECO-UMWELT และ LGA) TRULYLATEX MATTRESS จึงสามารถให้การรับประกันในทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เป็นระยะเวลายาวนานถึง 10 ปี

ตรวจสอบระยะเวลาคงเหลือในการรับประกันผลิตภัณฑ์ของท่าน

TRULYLATEX MATTRESS มีนโยบายมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ จึงคิดค้นและสร้างสรรค์ระบบการตรวจสอบระยะเวลาในการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาคงเหลือสำหรับการรับประกันผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งยาวนานถึง 10 ปีได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย ท่านจึงมั่นใจ และวางใจในระบบจัดการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบในระดับมืออาชีพของ TRULYLATEX MATTRESS ได้อย่างสบายใจ

ตัวอย่างใบรับประกัน

ท่านจะได้รับใบรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS พร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งซื้อ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อใช้ประกอบในการขอรับบริการใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่อาจเกิดมีขึ้น

เงื่อนไขการรับประกัน

ทุกผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A รับประกันคุณภาพ 10 ปี (สำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทยเท่านั้น) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. TRULYLATEX MATTRESS จะรับประกันและบริการซ่อมแซม/แก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เฉพาะในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เกิดการยุบตัวในลักษณะถาวรมากกว่า 1.5 นิ้ว และกรณีความเสียหายของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากความบกพร่องในขั้นตอนการผลิตและการจัดจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันของ TRULYLATEX MATTRESS จะไม่ครอบคลุมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ แม้ว่าจะยังอยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกัน

2.1 ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติ อาทิเช่น ไฟไหม้, น้ำท่วม, ฟ้าผ่า, มลพิษ เป็นต้น

2.2 ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการใช้งาน การจัดเก็บ หรือการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นไปตามเอกสารประกอบการใช้งาน สารเคมี รวมถึงการซ่อม ดัดแปลง หรือแก้ไขผลิตภัณฑ์ โดยผู้ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของ TRULYLATEX MATTRESS

2.3 การเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาและอายุการใช้งาน จากการใช้งานตามปกติ

3. TRULYLATEX MATTRESS จะรับประกันและบริการซ่อมแซม/แก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A อาทิเช่น ที่นอนยางพารา, ท็อปเปอร์ยางพารา, หมอน และหมอนข้างยางพาราเท่านั้น โดยมิได้รับประกันผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องประเภทอื่น อาทิเช่นผ้าหุ้มด้านใน (Inner Cover) และผ้าหุ้มด้านนอก (Outer Cover) เป็นต้น

4. ใบรับประกันของ TRULYLATEX MATTRESS จะเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ในทันที เมื่อท่านได้รับผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาในการรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงเงื่อนไขการรับประกัน ซึ่งแนบท้ายกับใบรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

5. TRULYLATEX MATTRESS สงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกัน ในกรณีที่ใบรับประกันสูญหาย หรือ มีการแก้ไขใด ๆ ในใบรับประกัน

6. การติดต่อขอรับบริการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการรับประกัน จะต้องแสดงใบรับประกัน (ฉบับจริง) ทุกครั้ง ทั้งนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งและรับผลิตภัณฑ์คืนด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง