Truly
Latex
086-554-3517

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A หลากหลายค่าความหนาแน่น ด้วยความสด ใหม่ จากสายการผลิตทุกวัน เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง


ด้วยความใส่ใจและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัจจัยทางกายภาพ รวมถึงความพึงพอใจที่แตกต่างกันของมนุษย์เรา ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS จึงมีให้เลือกถึง 3 ระดับความหนาแน่น (Medium, Firm และ ExtraFirm) พร้อมความหนาอีกถึง 4 ระดับ คือ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว), 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) และ 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) เพื่อมอบความสุขและความสบายในการนอนหลับที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงให้แก่ท่าน ด้วยสัมผัสเฉพาะแบบ Latex feel ซึ่งสามารถพบได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A เท่านั้น


และด้วยนโยบายคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตสด ใหม่ จากสายการผลิตสำหรับท่านโดยเฉพาะ มิใช่ผลิตภัณฑ์จากคลังจัดเก็บสินค้า โดยผลิตภัณฑ์จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพทุกชิ้นงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยความใส่ใจ และด้วยความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจรวมถึงจริยธรรมทางการค้า ผู้บริโภคจึงให้ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์คุณภาพของ TRULYLATEX MATTRESS มาโดยตลอด เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี

ทุกผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A รับประกันคุณภาพ 10 ปี


เว็บไซต์ TRULYLATEX.com ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สะดวกยิ่งขึ้นในการสื่อสารกับ TRULYLATEX MATTRESS ผ่าน App. Line เพียงแตะหรือคลิกที่สัญลักษณ์นี้ เพื่อเพิ่ม TRULYLATEX MATTRESS เข้าสู่ App. Line ของท่าน แล้วสามารถสอบถามข้อมูล สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เสนอแนะ/ติชม และอื่น ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก หรือสามารถค้นหาจาก Line ID โดยใช้ชื่อ TRULYLATEX

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

เติมเต็มความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ

TRULYLATEX MATTRESS ตระหนักดีถึงความต้องการของผู้ซื้อ ที่มีความประสงค์จะสัมผัสและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเติมเต็มความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นอนซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A จะมีราคาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ขณะเดียวกัน ก็คุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่จะได้รับจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ในระยะยาว


ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงมีความยินดีที่จะให้การต้อนรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ทุกท่าน พร้อมทั้งยินดีบริการตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย และให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ

แบบฟอร์มนัดหมายเพื่อการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

1) ข้อมูลสำหรับการติดต่อสื่อสารเพื่อยืนยันการนัดหมาย

เพื่อให้ TRULYLATEX MATTRESS สามารถดำเนินงานรองรับความประสงค์ของท่านได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ จึงขอความกรุณาท่านทำการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนัดหมายเพื่อการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการติดต่อสื่อสาร การยืนยันการนัดหมาย การจัดเตรียมสถานที่และผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อการดำเนินงานอื่น ๆ ตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลสำคัญในแบบฟอร์มฟอร์มนัดหมายเพื่อการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ท่านไม่สามารถละเว้นได้ (จำเป็นต้องกรอกข้อมูล) จะมีเครื่องหมาย * กำกับไว้

*ชื่อและนามสกุล : 
*อีเมล์ : 
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งผลิตภัณฑ์ : 
ที่บ้าน
สำนักงาน
*ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 

*โทรศัพท์ : 
โทรสาร : 
*กำหนดวันที่/เวลานัดหมาย : 

2) ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความสนใจ

กรุณาเลือกระบุประเภทและรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความสนใจของท่านโดยละเอียด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความสมบูรณ์ในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญในแบบฟอร์มฟอร์มนัดหมายเพื่อการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ท่านไม่สามารถละเว้นได้ (จำเป็นต้องกรอกข้อมูล) จะมีเครื่องหมาย * กำกับไว้

2.1) ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา

 
*ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา : 
*ที่นอนยางพารารุ่น : 
*คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ : 
แบบโมโนโซนมาตรฐาน (Mono Zone)
แบบ 7 โซนพิเศษ (Se7en Zone)
แบบมัลติเลเยอร์ (MultiLayer)
*ระดับความนุ่ม : 
Medium (มีค่าความหนาแน่น (Density) ระหว่าง 80-85 Kg/cm3)
Firm (มีค่าความหนาแน่น (Density) ระหว่าง 90-95 Kg/cm3)
ExtraFirm (มีค่าความหนาแน่น (Density) ระหว่าง 100-110 Kg/cm3)
*จำนวน : 
หลัง
 

2.2) ผลิตภัณฑ์ท็อปเปอร์ยางพารา และชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กอ่อน

 
*ท็อปเปอร์ยางพารา : 
*ท็อปเปอร์ยางพารารุ่น : 
*คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ : 
แบบโมโนโซนมาตรฐาน (Mono Zone)
แบบ 7 โซนพิเศษ (Se7en Zone)
แบบมัลติเลเยอร์ (MultiLayer Special)
*ระดับความนุ่ม : 
Medium (มีค่าความหนาแน่น (Density) ระหว่าง 80-85 Kg/cm3)
Firm (มีค่าความหนาแน่น (Density) ระหว่าง 90-95 Kg/cm3)
ExtraFirm (มีค่าความหนาแน่น (Density) ระหว่าง 100-110 Kg/cm3)
*จำนวน : 
หลัง
 

2.3) ผ้าหุ้ม (Inner Covers & Outer Covers) สำหรับที่นอนและท็อปเปอร์

 
*ผ้าหุ้มด้านใน (Inner) : 
*ขนาดความหนา : 
*จำนวน : 
ผืน
 
*ผ้าหุ้มด้านนอก (Outer) : 
*ขนาดความหนา : 
*จำนวน : 
ผืน
 

2.4) หมอนและหมอนข้างยางพารา

 
หมอน/หมอนข้างยางพารา : 
*จำนวน : 
ใบ
 

ข้อมูล/ความประสงค์เพิ่มเติม

 
ความประสงค์เพิ่มเติม : 

*รับผลิตภัณฑ์ได้ในระหว่าง : 
วันจันทร์-วันศุกร์
วันเสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ:

เมื่อท่านเลือกคลิกที่ปุ่ม "ทำการนัดหมาย" ในแบบฟอร์มนัดหมายเพื่อการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS เพื่อทำการนัดหมายแล้ว TRULYLATEX MATTRESS จะถือว่าท่าน ได้ทำความเข้าใจและยอมรับ เงื่อนไขการนัดหมายเพื่อการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ของ TRULYLATEX MATTRESS แล้ว